Działalność opozycyjna 1978 – 1989

Działalność  polityczna Profesora, polegająca na tworzeniu i pracy w tworzonych partiach, organizacjach i stowarzyszeniach, stawiających sobie za cel odzyskanie pełnej suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego. 

Swoją jawną działalność polityczną w kontrze do panującego w Polsce ustroju polityczno – gospodarczego rozpoczął Profesor 1978 r, kierując list otwarty do Przewodniczącego Rady Państwa PRL.

List otwarty do  Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Obywatela Prof. dr Henryk Jabłoński z 1978 r.

List otwarty do Henryka Jabłońskiego jest świadectwem odważnej krytyki ustroju komunistycznego i opartej na nim gospodarki socjalistycznej z pozycji katolickiej i niepodległościowej. Jest przykładem myślenia o przyszłości Polski suwerennej a nie próbą poprawienia ustroju i budowania tzw. demokracji socjalistycznej z „ludzką twarzą” czego przykładem były ruchy lewicowe tj. KOR.

List otwarty do Henryka Jabłońskiego z 1978 r. – pdf


Prof. Mieczysław Nieduszyński od samego początku, tj. 1978 roku brał aktywny udział w organizowanych przez opozycyjny Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCIO) w dniu 11 listopada nielegalnych obchodach Święta Niepodległości. Rozpoczynały się one zawsze o godz. 19 uroczystą mszą świętą celebrowaną w warszawskiej Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela, po czym uformowany kilkutysięczny pochód przechodził przez Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście pod Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Zwycięstwa. Tam składano wiązanki kwiatów, wygłaszano okolicznościowe przemówienia i śpiewano pieśni patriotyczne i religijne. W latach 1978-79 i latach stanu wojennego 1981-83 obchody te były brutalnie rozbijane przez MO i ZOMO, a ich organizatorzy i uczestnicy represjonowani.


Powołanie w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego w 1990 r.