Działalność Społeczno – Polityczna

List otwarty do  Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Obywatela Prof. dr Henryk Jabłoński z 1978 r.

List otwarty do Henryka Jabłońskiego jest świadectwem odważnej krytyki ustroju komunistycznego i opartej na nim gospodarki socjalistycznej z pozycji katolickiej i niepodległościowej. Jest przykładem myślenia o przyszłości Polski suwerennej a nie próbą poprawienia ustroju i budowania tzw. demokracji socjalistycznej z „ludzką twarzą” czego przykładem były ruchy lewicowe tj. KOR.

List otwarty do Henryka Jabłońskiego z 1978 r. - pdf


Powołanie w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego w 1990 r.