Rodzina Rodzin

Ruch Apostolski Rodziny Rodzin powstał w 1952 r. Założycielem Rodziny Rodzin był Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, z udziałem Marii Okońskiej oraz Marii Wantowskiej założycielki i członkini Instytutu Prymasowskiego.

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to: eklezjalność, maryjność, polskość, rodzinność.

Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowany przez Prymasa Tysiąclecia: „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami.”

W ramach działań Rodziny Rodzin organizowane były spotkania formacyjne w kościołach jak również wyjazdy kolonijne dla dzieci i młodzieży.

Cała rodzina Profesora uczestniczyła w tej organizacji co miało wielkie znaczenie formacyjne szczególnie dla dzieci.