Związek Wolnych Polaków i Niezależny Ruch Chrześcijańsko-Społeczny

We wrześniu 1979 r. prof . Mieczysław Nieduszyński powołał do życia Związek Wolnych Polaków partię polityczną, której program i cele zostały opublikowane w druku maszynowym. 

 

Program 1979 r.                               Kierunki Działania 1980 r.

Program Związku Wolnych Polaków – pdf                                             

 

W roku 1980 Związek Wolnych Polaków zmienił nazwę na Niezależny Ruch Chrześcijańsko-Społeczny i do końca 1990 r. używane są zamiennie te dwie  nazwy.

 

Program Ruchu Chrześcijańsko Społecznego

Program Ruchu Chrześcijańsko Społecznego – pdf

Oświadczenia wspólnie wydane z innymi organizacjami


Wspólne Oświadczenie Ruchu Chrześcijańsko Społecznego, Ośrodka Myśli Ludowej i Krajowego Komitetu Polskich Socjalistów

Wspólne Oświadczenie Chłopskich Związków Zawodowych i Ruchu Chrześcijańsko Społecznego


Zeszyt Specjalny Odzyskanie Niepodległości przez Polskę

Odzyskanie Niepodległośći przez Polskę 1984 r.- pdf