Działalność w czasie II Wojny Światowej

Okres lwowski

Udział w konspiracji we Lwowie od końca grudnia 1939 r. do marca 1943 r.

Kontynuacja w Warszawie

Okres warszawski

Na ochotnika zgłasza się do Powstania Warszawskiego. Ranny w 09.09. 1944 r. podczas bombardowania lotniczego róg Brackiej 17 i Al. Jerozolimskich

Raport Powstańczy III batalionu - pdf