Działalność konspiracyjna w czasie wojny

Okres lwowski od końca grudnia 1939 r. do marca 1943 r.


Okres warszawski od maja 1943 do października 1944

Na ochotnika zgłasza się do Powstania Warszawskiego. Ranny w 09.09. 1944 r. podczas bombardowania lotniczego róg Brackiej 17 i Al. Jerozolimskich.

Raport Powstańczy III batalionu – pdf


Po upadku Powstania za zgodą swojego dowódcy wychodzi z Warszawy z ludnością cywilną do obozów w Pruszkowie, a następnie Piotrkowie Trybunalskim. Potem ucieka z transportu i powraca do Warszawy.