Komitet Odrodzenia Harcerstwa Polskiego

 

Zaproszenie do uczestnictwa w Krajowym Komitecie Odrodzenia ZHP

16.12.1989 r. powstaje Krajowy Komitet Odrodzenia Harcerstwa Polskiego ze Stanisławem Broniewskim na czele. Celem komitetu było odrodzenie organizacji ZHP poprzez poddanie jej kontroli społecznej. Profesor włącza się w prace tego Komitetu.

03-05.03.1990 Grupa 100 instruktorów i harcerzy starszych z Warszawy zajęła gmach Głównej Kwatery ZHP. Celem tej akcji było wymuszenie na władzach ZHP podjęcia rozmów z Komitetem Odrodzenia Harcerstwa Polskiego. Doszło do porozumienia, na mocy którego powstała Komisja Zjazdowa, pracująca nad przygotowaniem Zjazdu Zjednoczeniowego i Społeczna Rada ZHP, grupująca autorytety społeczne, której zadaniem było kontrolowanie procesu odnowy ZHP.