Komitet Katyński

Profesor brał czynny udział w pracach koncepcyjnych i akcjach realizowanych przez Komitet Katyński ze Stefanem Melakiem.

 

Przed marszami do Grobu Nieznanego Żołnierza odbywały się msze za Ojczyznę celebrowane przez ks. prałata Wacława Karłowicza