Galeria zdjęć

Uczeń gimnazjum klasycznego im. Jan Długosza we Lwowie

Świadectwo dojrzałości 1934 r.

Drugi od lewej w gronie gimnazjalnych kolegów

 

Student na wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Asystent Katedry Ekonomi na Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

W roku 1984

Profesor późne  lata osiemdziesiąte


Rodzina

Matka Stanisława z domu Jakubska

Ojciec Czesław adwokat i notariusz

Najstarszy brat Bronisław oficer, uczestnik walk pod dowództwem gen. Stanisława Maczka

Starszy brat Zygmunt inżynier, harcmistrz, żołnierz AK


Z żoną Marią Przeździecką – Nieduszyńską (1908 – 1992) artystą plastykiem i pedagogiem

Po II Wojnie Światowej

Lata osiemdziesiąte

Późne Lata osiemdziesiąte