Galeria zdjęć

Uczeń gimnazjum klasycznego im. Jan Długosza we Lwowie

Świadectwo dojrzałości 1934 r.

Drugi od lewej w gronie gimnazjalnych kolegów

 

Student na wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Asystent Katedry Ekonomi na Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

W roku 1984

Profesor późne  lata osiemdziesiąte


Rodzina

Matka Stanisława z domu Jakubska

Ojciec Czesław adwokat i notariusz

Najstarszy brat Bronisław oficer, uczestnik walk pod dowództwem gen. Stanisława Maczka

Starszy brat Zygmunt inżynier, harcmistrz, żołnierz AK


Z żoną Marią Przeździecką - Nieduszyńską (1908 - 1992) artystą plastykiem i pedagogiem 

Po II Wojnie Światowej

Lata osiemdziesiąte

Późne Lata osiemdziesiąte


Działalność Naukowa, Społeczna i Polityczna

Habilitacja w Wyższej Szkole Ekonomicznej

Punkt pomocy charytatywnej w stanie wojennym przy Archikatedrze Św. Jana w Warszawie

Rozmowa ze Stefanem Melakiem ofiarą tragedii smoleńskiej

Rozmowa ze Stefanem Melakiem

Msza za Ojczyznę celebrans ks. prałat Wacław Karłowicz

Procesja Bożego Ciała w Warszawie

Audiencja u Prymasa Józefa Glempa 

Senior Mieczysław przyjmuje nowych członków do Archikonfraterni Literackiej

Msza w Archikatedrze Św. Jana w kaplicy Archikonfraterni Literackiej

Pielgrzymka do Watykanu wrzesień 1986 r.

Pielgrzymka do Watykanu  

Wręczenie Książki "Kapitalizm Socjalizm i Trzecia Droga" - Audiencja u Jana Pawła II